MIĘSO UPRAWNE I WARZYWNE DLA ŚWIATA BEZ RZEŹNI

Według IPCC mamy około 10 lat , aby uniknąć klimatycznego punktu krytycznego.
Emisje cieplarniane osiągnęły poziomy niespotykane wcześniej na tej planecie.
Od 15% do 51 % są związane z konsumpcją tradycyjnego mięsa.
Istnieją etyczne alternatywy umożliwiające produkcję takiej samej ilości mięsa przy 99% mniejszej emisji gazów cieplarnianych.
Istnieje technologia ratowania świata.
Pomóż nam poprosić polityków o interwencję, zanim będzie za późno.

Nie można jeszcze podpisać inicjatywy,
śledź nas w sieciach społecznościowych być na bieżąco
w dniu rozpoczęcia zbierania podpisów.

Za świat bez rzeźni

End The Slaughter Age is an international organization created with the aim of ending the existence of animal husbandry, for food and other purposes, starting with the slaughter of animals. To do this, among the various initiatives, it has created a homonymous European Citizens’ Initiative (ECI) with two specific proposals in this direction.

Pandemie, globalne ocieplenie, wylesianie, zanieczyszczenie oceanów, głód na świecie, niszczenie ekosystemów, ciągłe wymieranie, wszystko to i wiele więcej można powstrzymać. Etyczne alternatywy, za pomocą których firma End The Slaughter Age proponuje zastąpienie produktów zwierzęcych, emitują o 99% mniej emisji gazów cieplarnianych i wymagają o 99% mniej zasobów, aby wyprodukować taką samą ilość mięsa.

W tym celu proponuje dwa rozwiązania:

mięso hodowane, wytwarzane za pomocą nowego rolnictwa komórkowego i techniki fermentacji;

mięso warzywne, które może dorównywać takim samym smakiem i smakiem jak mięso tradycyjne, bardzo udanym przykładem na rynku jest Beyond Meat.

Lobbyści zajmujące się mięsem i agrobiznesem rozpowszechniają wiele oszustw na temat mięsa hodowlanego. Dowiedz się, czym one są i pomóż nam rozpowszechniać prawdę:

Nicolas Micheletti, president

 ⠀ 


and author of the ECI,

 ⠀ 

announces the approval

 ⠀ 


by the European Commission

 ⠀ 

of the collection of signatures

 ⠀ 


for End The Slaughter Age

 ⠀ 

WYELIMINUJMY ZOOTECHNIKI NA ZAWSZE

Priorytetem naszej organizacji będą badania związane z zastępowaniem mięsa drobiowego mięsem wytwarzanym w rolnictwie komórkowym, a co za tym idzie również zastępowaniem jaj etycznymi alternatywami. Powodem jest to, że drób jest kategorią, która dziś ma najwięcej ofiar w całej historii. Podobnie pochodną pochodzenia zwierzęcego, która będzie miała pierwszeństwo, będą jajka, ponieważ mleko ma już wiele etycznych alternatyw.

Bądź na bieżąco i obserwuj tę przestrzeń do dalszego rozwoju!

Co to jest rolnictwo komórkowe?

Rolnictwo komórkowe to nowa gałąź technologiczna, która umożliwia produkcję mięsa, mleka, jaj, kości, skóry i wielu innych materiałów organicznych bezpośrednio w laboratorium, zaczynając od kilku komórek, które są namnażane niemal w nieskończoność.

◾ Komórki są pobierane przez całkowicie bezbolesną biopsję, nawet drobiu wystarczy opadłe piórko.

◾ Pierwszy burger wołowy wyhodowany w 2013 roku kosztował 250 000 euro, dziś to tylko 8 euro. Cena mocno spadła, ale wciąż jest za drogi. Przemysł hodowlany lobbuje za pośrednictwem lobbystów, aby udaremnić tę innowację.

◾ W tej chwili można kupić mięso hodowlane tylko w określonych miejscach w Izraelu i Singapurze.

Zdecydowaliśmy się zgłosić do Komisji Europejskiej projekt podzielony na dwa punkty:

  • 1 – Wyłączenie zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do subsydiów rolniczych i włączenie ekologicznych alternatyw, takich jak rolnictwo komórkowe i białka roślinne;
  • 2 – Zachęty do produkcji i sprzedaży produktów roślinnych i wytwarzanych w rolnictwie komórkowym;

Sieć międzynarodowa

Zbieranie podpisów ECI będzie wymagało co najmniej 7 państw członkowskich i 1 000 000 podpisów w całej Europie.
Podpisy można również składać online. Organizujemy europejską sieć. Wkrótce na tej stronie zobaczysz nazwiska przedstawicieli.

Ostatecznym celem End The Slaughter Age jest zniesienie i kryminalizacja wszelkich form wykorzystywania zwierząt. Z tego powodu przywiązujemy ogromną wagę do Sanktuariów i Schronisk dla Zwierząt , miejsc zarządzanych przez aktywistów i wolontariuszy, którzy często mają problemy ekonomiczne, także i przede wszystkim z powodu ignorowania ich przez klasę polityczną. Z tego powodu, poza wymienionymi już celami, ETSA walczy o to, aby struktury te uzyskały prawne uznanie i finansowanie publiczne w całej Europie, tak aby stały się domem dla wielu zwierząt, które do dziś są więzione i zabijane z powodu ludzkiej chciwości.

Below, the list of Sanctuaries, Refuges and Organizations that have decided to support the End The Slaughter Age initiative:

Supporters

Niezależnie od kwoty, każda darowizna, nawet niewielka
będzie fundamentalnym wkładem w osiągnięcie naszego celu,
którym jest wyeliminowanie wykorzystywania zwierząt.

Together we will end the slaughter age